Günlük Arxivlər: 13.01.2024

Учащиеся ПУ ТЛ с.Чишмикиой приняли участие в фестивале «Kolada Adetleri — 2024»

12.01.24 Komrattakı Kultura Evindä geçti Kolada festivali «Kolada Adetleri-2024». Bu festivalä 21 yaratıcılık toplumu pay aldı. Onnarın arasında 2 kolektiv klisä okulundan, 10 yaratıcılık kolektivi hem dokuz okuldan üürenicilär katıldı. Festivaldä pay alannarın arasında PK Çeşmäküü Teoretik Lițeyi dä vardı.
Liţeyin programasında gösterildi, ani kär angellär haberledilär İisus Hristosun duumasını; delikannı çocuklar gösterdilär tradițiyayı,nicä Koladaya karşı gezerlär evdän-evä da ev saabilerinä saalık,bereket, usluluk,iilik, kısmet, annaşmak dileerlär. Vladimir Momça çaldı kendi avtorlu türküsünü «Hristosun duuması».
Şükür ederiz Çeşmäküüyün primariyasına, başta olan Macar Pötora hem deputata- Kösä Leonidä transport hem finans yardımı için; gagauz dili üüredicilerinä E.Kösä, N.Kivel, A.Kemiksiz — programayı hazırlayannara; Gagauziya Genel Üüretmäk Müdürlüü hem Genel Kultura Müdürlüünä festivalin organizațiyası için.

(далее…)